Sundolitt logoSundolitt logo

Industritak

För att bygga ett välisolerat, lättmonterat, kostnadseffektivt tak med mycket låg vikt är kombinationstaket en mycket bra lösning. När ett TRP-bjälklag ligger med lutning byggs det på med en mineralullsskiva i botten för brandskydd inneifrån, PE-folie för diffusionstäthet, cellplast i lämplig tjocklek för önskat U-värde, takboard för brandskydd ovanifrån och till sist tätskiktet på toppen. Detta kallas ett kombinationstak eller kort och gott kombitak då man kombinerar de olika materialens egenskaper för den bästa möjliga slutprodukten.

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.