Sundolitt logoSundolitt logo

Gröna tak & Terrasser

Dagens bild av morgondagens stadsbild är en levande stadsmiljö med mycket gröna inslag och från många håll föreskrivs idag att nyproducerade byggnader och ibland hela stadsdelar ska innehålla en viss mängd olika former av gröna anläggningar i form av gröna tak, terrasser, grönytor, innergårdar, mm. När vi pratar om gröna tak innefattar det de former av anläggningar med bjälklag, isolerings- och tätskiktssystem under en växtbädd av vegetation av sedum/örter/mossa/gräs och/eller buskar och träd. Vi har självklart system för de flesta typer av gröna tak, terrasser och innergårdar!

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.