Sundolitt logoSundolitt logo

Flerbostadshus & Kontor

På ett tak där bärande bjälklag är av betong, HD/F eller liknande är det snabbaste och enklaste sättet att bygga lutning samtidigt som man isolerar taket att använda ett kombinationstak av cellplast och mineralull. Direkt på betongen läggs en PE-folie eller ett svetsats provisoriskt tätskikt, sedan läggs ett antal lager med plan cellplast som kompletteras med fallisolering i lämplig lutning och takboard samt tätskikt överst. Skulle man vilja ha extra brandskydd underifrån eller ett skikt som kan ta upp lite ojämnheter i underlaget kan man också här lägga en mineralull precis som på kombitaket för TRP-bjälklag.

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.