Sundolitt logoSundolitt logo

White to Grey

Sundolitt
White to Grey™

Vårt koncept för konvertering från vit till grå EPS.

Sundolitt White to Grey™ handlar om att vi genom produktserien Sundolitt Climate utvecklar nästa generation isolering för bygg och anläggning. Målet är att säkerställa en ännu grönare produktion och mer miljövänliga isoleringsprodukter.

Läs mer om produktserien Sundolitt Climate

20 % mindre volym, miljöpåverkan och materialåtgång – lika bra isolering

Genom produktserien Sundolitt Climate har vi utvecklat nästa generations isolering. Vid 20 % mindre volym har Sundolitt Climate lika bra isoleringsvärde som vit EPS.

100% Återvinningsbar

Sundolitt Climate är, liksom vit EPS, 100% återvinningsbar och kan återvinnas oändligt många gånger.

Besparning på golv, vägg och tak

Med 20 % mindre volym kan byggets golv- vägg- och tak-konstruktion göras tunnare. Detta sparar både på transporter och arbetstid men även möjlighet till större areal, tex vid uthyrning.

Optimering av byggnadens klimatdeklaration

Minskad volym och högre isoleringsvärde ger en betydande förbättring på byggnadens CO2-fotavtryck.

Enklare hantering och bättre arbetsförhållanden


Minskad volym och högre isoleringsvärde ger en betydande förbättring på byggnadens CO2-fotavtryck.

I linje med koncernens klimatstrategi


Minskad volym och högre isoleringsvärde ger en betydande förbättring på byggnadens CO2-fotavtryck.

Vill du veta mer om hur nästa generation isolering kan bidra i ditt projekt?

Kontakta vår säljavdelning för mer information.


(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.