Vintermatta

 

Sundolitt Isolermatta skyddar mot tjäle

 
Sundolitt vintermatta används för att isolera och hindra tjälnedtränngning vid nygjuten betong. Vintermattan fungerar som fukt- och värmeisolering för upplag av sand, grus och tegel.