Produkter

Sundolitt tar fram kundunika produkter i eps eller pe. i standardsortimenetet finns hörnskydd, kantskydd och ytskydd.

 
 
Sunpack tar fram skräddarsydda lösningar i cellplast för förpacknings- och industriapplikationer. Genom att arbeta med ett omfattande materialsegment och moderna produktionsmetoder löser vi de flesta av våra kunders behov. Stora eller små volymer, komplicerade eller enkla lösningar. Ingenting är omöjligt