ISO certifikat

 
Sundolitt är ISO-certifierat vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Vi vill vara säkra på att våra kunder är nöjda med vad vi levererar och vi bedriver ett aktivt miljöarbete
 

 
ISO 9001 kvalitetscertifikat, giltigt tom 2019-03-15

ISO 14001 miljöcertifikat, giltigt tom 2019-03-15 (råstoff)

ISO 14001 miljöcertifikat, giltigt tom 2019-03-15 (slutprodukt)