Tillbehör

Nedan finns bilder på våra tillbehör till grund

Släppduk
Spikbleck

Fixeringskil
Hulling

ISO-Skruv-svart.jpg

Fixeringskil i plåt
ISO-skruv se monteringsanvisning

U-stick
Insats för Garageelement

Hulling för Garageelement
Clips, rak till Garageelement

Clips, hörn till Garageelement


Avtäckningslist-vit.jpg

Fiberduk

Avtäckningslist

Tätlist
Byggfolie

Cellplastlim

Bits till ISO-skruv