Tjälisolering

Tjälisolera med Sundolitt XPS

För att förhindra tjälskador på utsatta ställen som garageuppfarter, uteplaster kan du tjälisolera genom att gräva ner isolerskivor . Tjälisolering innebär att skivan isolerar den varma jorden från den kalla luften och minskar risken för sättningar och frostproblem.
Tjälhävning i mark under byggnader kan också orsaka skador. Sundolitt har utvecklat ett program som beräknar antalet isolerksivor som krävs i marken utanför huset för att förhindra att skadlig tjäle påverkar byggnaden. Att tjälisolera med Sundolitt XPS är ett enkelt och effektivt sätt för att värma marken runt ditt hus.
För att göra beräkningen för tjälisolering anges i vilken zon huset ska byggas, hur många ytterhörn huset har och husets omkrets.

Produktblad för tjälisolering finns här