Rörisolerlåda XPS300

För tjälisolering av grunda VA-ledningar.

Tack vare skivornas utformning med not och spont bryts köldbryggan effektivt och isolerlådorna kan även omlottskarvas vilket motverkar att lådorna glider isär..
Det ställs höga krav på isoleringsmaterial för VA-installationer. Det ska behålla sin goda isolerförmåga under lika lång tid som rörens livslängd, 50-100 år, och de ska även tåla belastningar från anläggningstrafik.
VA-ledningar som grävs ner i mark måste skyddas mot frost, så att vattnet i ledningarna inte fryser. Med hjälp av isolering kan man flytta tjälgränsen uppåt, ovanför ledningarna och därmed undvika tjälskador och isproppar i rören.
Rörisolerlådan från Sundolitt har många fördelar:
  • Minskat grävdjup
  • Enkel montering
  • Flexibel höjd och bredd
  • Miljövänliga
  • Minskad påverkan i naturen till följd av mindre schaktarbete
  • Drifts- och underhållskostnaderna kan hållas nere genom att rörledningarna blir lättare åtkomliga
  • Samordning av ledningssystem
Säljs alltid i hela pall till återförsäljare och till arbetsplats

Produktblad till XPS finns här

 
 

Specifikation 
EPS-kvalitet  XPS300 
Densitet (kg/m³)  32 
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)  vid korttidslast, f kk  300 
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)  vid långtidslast, f kl  140 
Tillåten långtidslast (kPa)  2% krypdeformation  140