Vägblock

V100, V200 och v300

Sundolitt Vägblock är ett överlägset fyllnadsmaterial i vägbankar på lösa och sättningsbenägna jordlager. Cellplasten har en torr skrymdensitet av ca 20 kg/m3 för V100 och ca 30 kg/m3 för V200 och ca 45 kg/m3 för V300 vilket endast är 1,2 % av skrymdensiteten för konventionella fyllnadsmaterial.
Genom att bygga upp vägbanken med cellplast istället för med jord kan lastökningen på undergrunden reduceras väsentligt. Byter man också ut befintlig jord mot cellplast kan undergrunden avlastas ytterligare. Sundolitt Vägblock förbättrar således stabiliteten och kan bidra till att begränsa sättningarna

Broschyrer och trycksaker finns här