Lättfyllnad

S60, S80 och S100

Lättfyllnad är en tjockare grundskiva som används för att höja marknivån på mark där fordonstrafik inte förekommer.

Broschyrer och trycksaker finns här

EPS-lätfyllnad-tekn-spec.jpg