Sundolitt Väg & Lättfyllnad

Cellplast används som fyllnadsmaterial vid vägbyggen.
EPS-cellplast är överlägset fyllnadsmaterial i vägbankar på lösa och sättningsbenägna jordlager. I Sverige började man använda EPS som lättfyllning redan i slutet av 1970-talet. Cellplasten har en torr-skrymdensitet av ca 20-30 kg/m3 vilket endast är 1-2% av skrymdensiteten för konventionella fyllnadsmaterial. Sundolitt cellplast är ett lätt val.

 

Genom att bygga upp vägbanken med cellplast istället för med jord kan lastökningen på undergrunden reduceras. Byter man ut befintlig marklast kan undergrund till och med avlastas. Cellplasten kan således både förbättra stabiliteten och begränsa sättningar.