Ränndalsskiva

Ränndalskil Sundolitt Ränndalskil används för att på ett enkelt sätt för att flytta regnvatten på taket mot brunnar eller utkastare. Systemet består av en Ränndalsskiva som sedan kompletteras med 20 och 60 mm skivor vid längre kilar. Ur Ränndalsskivan, som levereras hel, får man de olika delarna (2x1, 2, 3, 4) som används för att bygga upp ränndalskilen. En skiva – minimalt med spill! Sundolitt Ränndalskil faller 1:60 i längdriktningen och 1:15 i tvärriktningen. Genom att kombinera flera kilar åstadkoms så kallade kuvert eller diamantkilar.


Broschyrer och trycksaker finns här

 
 

Specifikation 
EPS-kvalitet  S80 
Densitet (kg/m³)  ca 17 
Värmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat värde, λdekl  0,038 
Lutning  1:60 i längdriktning, 1:15 i tvärriktning