Luftspaltskiva

Sundolitt luftspaltskiva skapar en luftspalt mellan undertak och innertak vid inredning/tilläggsisolering av oisolerat vindsutrymme
Med en luftspaltskiva skapar man en luftspalt mellan undertak och innertak vid inredning/tilläggsisolering av oisolerat vindsutrymme.


Broschyrer och trycksaker finns här

För mer information, se specifikation nedan
 
 

Specifikation 
Densitet (kg/m³)  ca 20 
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)  vid korttidslast, fkk  100 
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)  vid långtidslast, fkk  60 
Tillåten långtidslast (kPa)  3% totaldeformation  35 
Tillåten långtidslast (kPa)  2% krypdeformation  30 
Längd (mm)  600, 1200 
Dimension  lagervara  1155