Fotränna

Sundolitt Fotränna har en kärna av EPS-cellplast som klistrats och inneslutits i underlagspapp. Fotrännan är robust och stabil och dess form gör att den är lätt att täcka in.
Sundolitt Fotränna monteras på takytor för att leda vatten till invändiga takbrunnar eller annan avvattning.
Sundolitt Fotränna har en EPS-kärna som är täckt av underlagspapp för enkelt montering på arbetsplatsen.


Broschyrer och trycksaker finns här

 
 

Specifikation 
EPS-kvalitet  S80 
Densitet (kg/m³)  ca 17 
Bredd/längd (mm)  lagervara  B 120/60 L 1050 H 150 mm