Sundolitt Tak

All värme stiger uppåt och det är därför viktigt att isolera taket så att värmen stannar kvar. Cellplast är ett effektivt och enkelt sätt att hålla kvar värmen i byggnaden. Sundolitt har isolering för alla typer av tak både för nybyggnad och renovering.

Kombitak

Sundolitts Kombitak är den vanligaste takkonstruktionen där man kombinerar cellplastens goda egenskaper, låga vikt och snabba utläggning med mineralullens brandskydd och får på så sätt en färdig konstruktion som är kostnadseffektiv oh klarar ställda brandkrav.

Broschyrer och produktblad finns här

Sundolitt Kombitak för TRP-Bjälklag
Sundolitt Kombitak för Bjälklag av
tex betong, håldäck, hdf

Omvända tak

När man vill att tätskiktet ska ligga skyddat under eller mellan isoleringen blir det ett omvänt eller Duo-tak. På detta sätt skyddar man tätskiktet mot mekanisk åverkan och är lämpligt om man ska täcka isoleringen med betong eller plattor.

Sundolitt har det mesta du behöver när du ska lägga tak

Takskiva
Luftspaltskiva
XPS

Takfall
Takkil
Ränndalskilar
Tätlist
Fotränna
Byggfolie