Vintermatta

Sundolitt Isolermatta skyddar mot tjäle

Täckning av nygjuten betong. Isolering mot tjälnedträngning. Fukt och värmeisolering för upplag av sand, grus, tegel mm. Frostskyddsmatta för isolering av ång- och vattenledningar.

Sundolitt Vintermatta används som frostskydd på nygjuten betong

Sundolitt Vintermatta är tillverkad av polyetencellplast med helt sluten cellstruktur vilket gör produkten
värmeisolerande, vattenavvisande, oöm och tål användning flera gånger.
  • Mycket god värmeisolering
  • Vattenavvisande
  • Ingen vidhäftning mot betongen
  • Snabb täckning
  • Temperaturtålig -80°C till 80°C
  • Minskar risken för sprickbildning i betongen
    pga för snabb vattenavgång

    Broschyrer och trycksaker finns här
 
 

Specifikation 
Densitet (kg/m³)  22 
Värmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat värde  0,05 
Standardformat (mm)  lagervara  1,6x 50 m 
Tjocklekar (mm)  10 
Yta (m²)  80 
Standardformat (mm)  beställningsvara  2,0x50 m 
Tjocklekar (mm)  10 
Yta (m²)  100