Tätningslist

 
Profilerad tätningslist tillverkas unikt för olika plåtprofiler.
 
Tätningslisten används mot profilerad takplåt för att förhindra vatten, snö och damm och dyl att blåsa in.