Sundolitt KUB

Presentation av systemet
Sundolitt KUB är utvecklat med höga krav på kvalitet, isolering och användarvänlighet. Byggsystemet bygger på formgjutna EPS-Block som fungerar som en isolerad gjutform. Sundolitt KUB monteras enkelt och den låga vikten gör byggprocessen snabb och resulterar i mindre arbetsbelastning än traditionella byggsystem.
Man staplar KUB-blocken likt LEGO och på så sätt bygger man sina källarväggar eller väggar till bostadshus. Blocken är vändbara, både hörn och standardblock, och ger på så sätt en mindre variation av blocktyper än tidigare kända byggsystem.
Efter montage av block, armering och gjutning får man en kraftig konstruktion med dubbelsidig isolering helt utan köldbryggor. Byggsystemet ger väggar med mycket låg energiförbrukning och ger möjlighet till många fasadalternativ som t.ex. puts, träpanel, skivor eller tegel.
Sundolitt erbjuder flera varianter av KUB. Valet av system styrs efter behovet av prestanda och krav på byggnation.


Broschyrer och produktblad finns här