Lågt energibehov med U+ element

Sundolitt U+-element är extra välisolerad och används för grundläggning av hus med höga krav på energihushållning

Minska det totala energibehovet för huset

Det är kantbalken som är den största köldbryggan i huskonstruktionen. Det totala energibehovet för huset kan minska med ca 5 % vid användning av en separerad kantbalk jämfört med ett traditionellt L-element.

Isolera din grund med Sundolitt U+-element

Sundolitt U+ -element används för grundläggning av hus med höga krav på energihushållning. Det ger en tålig, estetisk och extra isolerande kantbalk. Värmeförlusterna från kantbalken blir små när övergången mellan kantbalk och betongplattan bryts av med isolering. En Sundolitt U+-grund kombineras med fördel med välisolerade väggar.

Broschyrer och produktblad finns här


 
 

Specifikation 
Densitet (kg/m³)  ca 30 
EPS-kvalitet  S200MX 
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)  vid korttidslast, fkk  200 
Tillåten långtidslast (kPa)  3% totaldeformation  70 
Tillåten långtidslast (kPa)  2% krypdeformation  60 
Värmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat värde  0,034 
Standardformat (mm)  600x1200 
Sockelhöjd (mm)  beställningsvara  400