LE-Element

Använd Sundolitt LE-element för att få en isolerande, tålig och estetisk sockel vid grundläggning av villor, skolor, industri- och kontorsbyggnader. Sockeln är försedd med en fibercementskiva. 
Sundolitt LE-element  har en extra tjock botten - 200 mm. Med Sundolitt LE-element är det lättare att möta kraven på energihushållning i Boverkets byggregler, BBR.

Sundolitt LE-element har en extra tjock botten - 200 mm.

Isolera din grund med Sundolitt LE-element

Använd Sundolitt LE-element för att få en isolerande, tålig och estetisk sockel vid grundläggning av villor, skolor, industri- och kontorsbyggnader. Sockeln är försedd med en fibercementskiva.
Sundolitt LE-element har en extra tjock botten - 200 mm.
Grundläggningsarbetet blir effektivt eftersom Sundolitt LE-element och isolerskivor monteras på en plan schaktbotten. Sundolitt LE-grund används med fördel i kombination med golvvärme.
Sundolitt LE-element är 400 mm högt och tillverkas i kvalitet, S200MX.

Projektanpassade LE-element kan offereras efter specifikation.

Broschyrer och produktblad finns här


LE-400-Hörn-300x200.jpg
LE-element hörn
 
 

Specifikation 
Densitet (kg/m³)  ca 30 
EPS-kvalitet  S200MX 
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)  vid korttidslast, fkk  200 
Tillåten långtidslast (kPa)  3% totaldeformation  70 
Tillåten långtidslast (kPa)  2% krypdeformation  60 
Värmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat värde  0,034 
Standardformat (mm)  550x1200 
Sockelhöjd (mm)  Beställningsvara  400