L-element

L-elementet är vårt vanligaste grundelement och det används för att få en isolerande, tålig och estetisk sockel vid grundläggning av villor, skolor industri-och kontorsbyggnader. Sockeln är försedd med en fibercementskiva.

Grundläggningsarbetet blir effektivt eftersom L-element och isolerskivor under plattan monteras på en plan schaktbotten. L-element används med fördel där golvvärme är tänkt i plattan.

L-elementet tillverkas i flera kvaliteter och i höjder från 300 mm till 600 mm. Standardelement formgjuts och specialelement konturskärs och det ger samma goda egenskaper i hela elementet. De formgjutna elementen har dessutom en förstärkt utformning mellan bottendel och ben.Tillbehör som fixeringskilar och spikbleck ingår i varje leverans av grundelement. Tillhörande inner- och ytterhörn finns också i vårt sortiment.

Broschyrer och produktblad finns härL-horn-200.jpg L-element-IH-300x200.jpg
L-element hörn L-element innerhörn
L-element-tekn-spec.jpg