Sundolitt KBF

Kantbalksformen är ett U-format element försett med färdig sockel av fibercement. Elementet passar utmärkt vid enklare grundläggning där det är tillräckligt med 100 mm cellplast under plattan. Detta kan vara aktuellt i hus utan golvvärme, exempelvis fritidshus, garage och industribyggnader.
De högre KBF-elementen kan användas vid pålade grunder. KBF-elementet tillverkas i S200MX och finns i höjder från 400 mm till 600 mm. Elementen levereras med spickbleck och fixeringskilar. Färdiga hörn finns i vårt sortiment.

Broschyrer och produktblad finns här

 
 

Specifikation 
Densitet (kg/m³)  ca 30 
EPS-kvalitet  S200MX 
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)  vid korttidslast, fkk  200 
Tillåten långtidslast (kPa)  3% totaldeformation  70 
Tillåten långtidslast (kPa)  2% krypdeformation  60 
Värmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat värde  0,034 
Standardformat (mm)  550x1200 
Sockelhöjd (mm)  beställningsvara  400, 500, 600