F-element

Sundolitt F-element är en kvarsittande patenterad gjutform för kantbalk vid grundläggning av betongplatta på mark. Elementet ger en kraftig homogen betongsockel och används med fördel vid hus med tegelfasad.

Den yttre betongklacken förbinds med den inre betongbalken med rostfria diagonalbyglar som sticks genom det inre cellplastbenet. Betongklacken armeras även med längsgående armeringsjärn, där det översta järnet trycks ner i betongen efter det att formen fyllts. Vid montering av elementen fästs en släppduk mot det yttre benet. När betongen har härdat skärs det yttre benet av med hjälp av en kniv eller elsåg.

Frånkapet läggs med fördel utanför sockeln som tjälisolering. Teglet kragar normalt ut ungefär 10 mm (max 20 mm) utanför sockeln.
Standardhöjden är 400 mm och tillverkas i kvaliteterna S200MX och S400MX. Levereras med släppduk, spiblleck och rostfria diagonalbyglar( U-stick). Tillhörande ytterelement finns i vårt sortiment.

Broschyrer och produktblad finns här

F-element-tekn-spec.jpg