Sundolitt Grundelement

Sundolitt tillverkar flera typer av grundelement för olika konstruktioner.

Här hittar du monteringsfärdiga grundlösningar

Vid nyproduktion idag är platta på mark en vanlig grundkonstruktion. Sundolitt har monteringsfärdiga grundlösningar för platta på mark och pålad grundplatta. Cellplasten i kantbalken är både gjutform och isolering och med cellplastisolering under betongplattan blir grunden både välisolerad och fuktsäker.

Grundelementen formgjuts eller konturskärs i ett stycke med längder om 1200 mm som standard. Grundelementen finns i flera höjder. Projektanpassade grundelement och prisuppgifter kan levereras enligt ritning och specifikation.

Sundolitts grundlösningar

När du väljer någon av Sundolitts grundlösningar minskar du schaktarbetet. Kostnaden för dyr tvättad makadam och arbetet med glesform försvinner.
Arbetet med Sundolitts grundelement är enkelt och effektivt.