DuoDrän Källarvägg

DuoDrän Källarvägg används vid dränering och isolering av källarvägg av betong/mursten samt vid renovering av fuktskadade källarväggar under mark.

Skivan har två funktioner, dels får isoleringen temperaturen att stiga vilket torkar ut väggen och dels dräneras vatten som finns i marken runt huset ner via spåren i skivan. Skivan leder fukten ner till dräneringsrören och bort från byggnaden. Resultatet blir en varm och torr vägg

Monteringsanvisning & tekniskt information

duodran-kallarvagg-grå.jpg