Sundegruppen

Sundegruppen-300.jpg

1917 startades företaget av Karl Sunde. Han började med att reparera fiskenät i ett litet båthus i Norge. Efter några år fick han sällskap av sin bror Petter och med tiden började dom tillverka fiskeflöten.

I början drabbades företaget av motgångar på grund av bränder och de dåliga väderförhållandena i Norge. Men med en oövervinnerlig optimism och entusiastisk personal lyckades bröderna alltid hålla företaget på banan.

I takt med att fiskeindustrin förändrades började företaget så småningom tillverka plastprodukter, som senare utveckades till produktion av Expanderad Polystyren (EPS) med flera användningsområden.

1968 etablerades fabriken i Vårgårda som tillverkar och levererar hållbart isoleringsmaterial till byggbranschen och emballage och förpackningar till industrin.

Idag är Sunde Gruppen en av dom ledande tillverkarna av polystyrenbaserade produkter på den europeiska marknaden och drivs av tredje och fjärde generationens Sunde.

vi har idag 450 anställda i 17 fabriker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Spanien. Vi omsätter 2 miljarder svenska kronor per år. De senaste åren har vi haft en kraftig tillväxt genom nyförvärv och nyetableringar.


en-pigg-hundraaring.png