Om EPS

Expanderad Polystyren (EPS) är ett hållbart och kostnadseffektivt material. Det tillverkas genom att små pärlor av polystyren med tillsatt pentan utsätts för het vattenånga. Pärlan expanderar då upp till 40 eller 50 gånger sin storlek och består till 98% luft. Den heta vattenångan får också pärlorna att svetsas samman till stora block. Blocken skär man sedan i skivor i anpassade storlekar.

Vi tillverkar också en grafit EPS som vi kallar för Climate. I materialet har vi tillsatt ett grafitstoff som gör att isoleringsförmågan blir ca 20% bättre jämfört med vanlig EPS.

eps-process-694x252px.jpg

För mer information om EPS, klicka på länkarna nedan:

Värmekonduktivitet
Dimensionsstabilitet
Kapillaritet
Beständighet
Hållfasthet
Vattenabsorption
Luftgenomsläpplighet
Ånggenomsläpplighet
Brandegenskaper
Krympning
Montering & Bearbetning