Vår fabrik i Enköping växer fram

Sundolitts nya fabrik i Enköping växer fram

Sundolitt AB etablerades i Vårgårda 1968, och firar därmed 50 år. De senaste åren har fabriken i Vårgårda haft en stark volymutveckling och nu investerar man i ytterligare en fabrik för att utöka kapaciteten och stärka marknadspositionen. Arbetet med den nya fabriken, i Stenvretens industriområde i Enköping, pågår för fullt och beräknas stå klar under vintern 2018/19.

- Det har varit en intensiv period sedan vi tog beslut om att starta planeringen, projekteringen och tillståndsprocessen av en ny fabrik i Enköping. Det är mycket glädjande att vi nu kommit så långt så man kan se att det verkligen byggs en fabrik, säger Sundolitts VD Jan Johansson.

- Vi har skapat en modern anläggning som är optimerad för våra och våra kunders behov. Anläggningens geografiska läge medför kortare transporter till den stora byggmarknaden i Stockholm och Mälardalen. Anläggningen kommer vara baserad på den senaste produktions- och energiåtervinningstekniken som möjliggör en effektiv och klimatsmart process. Dessutom väljer vi bioolja som energikälla säger Öyvind Knudsen, teknisk direktör för Sundegruppen.

Som totalentreprenör för den nya fabriken har Sundolitt valt Plåthuset i Mälardalen AB.

- Plåthuset har varit väldigt aktiva i att optimera anläggningen efter våra behov och med sin lokala förankring har vi en partner för både själva byggnationen och framtida drift, säger Sundolitts tekniska chef Emil Syrén som också är projektledare för den nya fabriken.

- Vi är stolta och glada över att Sundolitt valt oss som partner. Vi har en lång relation som kund till Sundolitt och har alltid tyckt att deras produkter, service och leveranssäkerhet varit bäst på marknaden. Att nu få förtroende att bygga deras nya fabrik på vår egen hemmaplan är grymt roligt, säger Conny Vig, delägare av Plåthuset i Mälardalen AB.

- En etablering i Enköping innebär att vi säkrar en fortsatt hög leveranssäkerhet och ytterligare förbättrar servicenivån till våra kunder i hela Sverige. Vi minskar samtidigt klimatpåverkan med kortare transporter, energieffektiv produktion och miljövänliga energikällor, avslutar Jan Johansson.