Sundolitt har vår miljö i tanken

Från och med första januari så tankar Sundolitt och våra närmsta partners* HVO-diesel i sina lastbilar. Det är ett led i att ta ansvar för klimatet i hela värdekedjan och minska vår miljöpåverkan.

Tack vare bytet till det fossilfria bränslet HVO minskar Sundolitt sina utsläpp från transporterna med ca 90 %. Det ger Sundolitt en rejäl skjuts i vårt arbete med att minska vår miljöpåverkan på grund av utsläpp från transporter.
- Utöver att byta till ett förnybart drivmedel som HVO så jobbar vi kontinuerligt med att minska vår bränsleförbrukning och optimera våra transporter, säger Richard Yngve, transportchef på Sundolitt.
Detta innebär att Sundolitt, med våra egna bilar, minskar sina utsläpp av koldioxid (CO2) med ca 250 000 kg under 2016 jämfört med 2015.
Vad är HVO100?
HVO100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. Råvaran för HVO100 är förnyelsebar med ursprung från växtriket eller slaktavfall, vilket medför en reducering av växthusgaserna med upp till 90% i jämförelse med fossil diesel. HVO100 är helt fri från palmolja.
* Detta innebär att ca 75 % av alla leveranser av Sundolitt´s produkter görs med detta nya bränsle.