Sundolitt har levererat till årets bygge 2014

I förra veckan utsågs årets bygge 2014 på en gala på Cirkus i Stockholm. Vann gjorde Aula Medica i Solna med byggherren Akademiska Hus och nyttjaren Karolinska institutet. NCC stod för generalentreprenaden. Arkitekter är Wingårdhs.
Juryns motivering löd:
Projektet präglas av nytänkande, öppenhet och kreativitet, där byggnadens avancerade utformning hade sin motsvarighet i byggprocessens goda logistik och planenliga genomförande. En djärvt lutande byggnadskropp som utmanande tar plats och hävdar sig i en krävande omgivning. I ett ovanligt grepp i samverkan med glaskonstnären Ingegerd Råman har Aula Medica fått sin personliga inramning.
Sundolitt har levererat cellplast till bygget. Vill du läsa mer följ länken.