Inflyttning pågår i vår nya fabrik i Enköping


Vår nya fabrik i Enköping är klar för inflyttning och nu har vi symboliskt satt vårt namn på byggnaden! 

Fortfarande en hel del jobb kvar för att färdigställa anläggningen, men själva huset och utvändiga markarbeten är i stort sett klara. Det jobbas just nu med alla installationer såsom el, sprinkler, VA och ventilation, samt färdigställande av ytskikt i t.ex. kontor och personalutrymmen. Hög aktivitetsnivå och många olika kunniga hantverkare som ser till att infrastrukturen för vår processutrustning kommer på plats och att våra medarbetare får en fin miljö att jobba i.

 Själva har vi börjat flytta in. Det är mycket processutrustning som skall komma på plats för att kunna producera och leverera EPS. Det skall t.ex. installeras ångpanna, förskummare, siloanläggning, blockform, skärlinje, lagerutrustning och transportbanor. Just nu kommer det leveranser från alla hörn i Europa med noggrant utvalda maskiner och utrustning. Sunde har en gedigen erfarenhet när det gäller produktion av EPS och vi vet vad som fungerar! 

Den 7/1 började dessutom våra första anställda i den nya fabriken. De börjar med att spendera mycket tid på plats i Vårgårda för att lära sig all den kunskap om EPS som Sunde samlat på sig under 100 år, varav 50 år i Vårgårda. De kommer även själva vara med och installera vår processutrustning. När man byggt något själv så lär man sig det riktigt bra!

 2019 blir året då Sundolitt i Sverige blir dubbelt så stora!