Byggvarudeklarationer

Byggvarubedömningen bedömer byggprodukter ur ett bredare livscykelperspektiv. Underlag för bedömningarna är materialleverantörernas deklaration av innehåll, enligt Kretsloppsrådets mall för byggvarudeklarationer (BVD) och flertalet av våra produkter är byggvarudeklarerade.
 
klicka på länkarna