Miljö & Kvalitet

Av helt naturliga skäl kretsar vår verksamhet kring luft. För precis som i några av naturens mest geniala lösningar - när det gäller värmeisolering - är stillastående luft en grundläggande ingrediens i våra produkter.

 isolering, sundolitt eps, sundolitt xps, cellplast, cellplaster