Tjälisoleringsprogram

 
 
 
 
För att göra beräkningen anges i vilken zon huset ska byggas, hur många ytterhörn huset har och husets omkrets.
 
Programmet bygger på en modell som presenterades på en byggnadsfysikkonferens i Monteral 2006 - "New design model for frost protection of slab on grade". Denna modell utvecklades eftersom det saknades dimensioneringshjälpmedel för de grunder vi bygger i Sverige idag. Den internationella standarden EN ISO 13973 gäller inte för dagens välisolerade grunder eftersom en förutsättning i standarden är att grundplattans värmemotstånd inte får överstiga 5 m2K/W.