Produktblad XPS

Sundolitt XPS har extrem styrka, minimal vattenabsorption, lång livslängd och är lätt att hantera. Materialet måste tåla höga belastningar, det ska ha goda isoleringsegenskaper och behålla dessa egenskaper i fuktig miljö och under lång tid. Sundolitt XPS tillverkas i olika tryckhållfasthetsklasser, från 250 till 700 kPa.

XPS Dräneringsskiva

XPS Dräneringsskiva används för värmeisolering, kapillärbrytande skikt, fuktskydd och dränering av ytterväggar av betong eller mursten under mark. Dräneringsskivan kan även användas för renovering av fuktskadade källarväggar.

Minska risken för sättningar och frostproblem genom att isolera marken med Sundolitt XPS