Kantelement - Produktblad

Sundolitt tillverkar flera olika typer av kantelement. Det vanligaste som används idag är L-elmentet. Har du behov av ett kantelement med bättre isolering finns Sundolitt LE+ som har extra isolering i botten och på höjden. Det kantelement som lämpar sig bäst för tegelvägg är Sundolitt F-element. Ska du bygga ett hus med höga krav på energihushållning tillverkar vi kantelementet U+. Värmeförlusterna med detta kantelement från kantbalken blir små då betongplattan bryts av med isolering.
Här nedan finner du länkar till Sundolitts produktblad för våra olika kantbalkar.
L-elementet är vårt vanligaste grundelement och används för att få en isolerande, tålig och estetisk sockel vid grundläggning.
Sundolitts LE-element har en extra tjock botten 200 mm. Med LE-elementet är det lättare att möta kraven på energihushållning i Boverkets byggregler, BBR.
F-grunden har en patenterad kantbalksutformning där isoleringen gjuts in i balken och du får en kraftig homogen betongsockel utan skarvar. Rätt val för hus av tegel.
Sundolitt I-element är ett kantelement som används för kantisolering av platta på mark. Elementet monteras med glesform. Används även vid tilläggsisolering av äldre socklar.
KBF passar utmärkt vid enklare grundläggning, där det är tillräckligt med 100 mm cellplast under plattan.
GBF-element är en värmeisolerande och kvarsittande cellplastform för utförande av grundbalkar.
U+ används för grundläggning av hus med höga krav på energihushållning. U+ ger en tålig, estetisk och exra isolerande kantbalk.
används med fördel där man vill ha en skyddad syll och en tålig spolkant på insidan t.ex. i garage, maskinhallar, stall och andra typer av ekonomibyggnader.

Ljudfog
Avsedd att användas för att hindra ljudövergång i platta på mark mellan sammanbggda småhus med lägenhetsskiljande väggar.