Peps Dimensioneringsprogram

Beräkning av dimensionerande linjelast och punktlast för betongplatta på mark med underliggande EPS-isolering, samt beräkning och kontroll av deformationer.
 
följ länken till programmet
 
http://www.eps-peps.se/
 
Programmet är framtaget av EPS-Bygg inom Plast & Kemiföretagen