Med Sundolitt på vinden...

Isolera vinden med Sundolitt Luftspaltskiva. Det kan hjälpa dig att minska energiförluster.

...stannar värmen där du vill ha den
All värme stiger uppåt. Därför sitter den viktigaste isoleringen på vinden. Så vill du sluta elda för kråkorna, ska du titta närmare på Sundolitt. Det kan hjälpa dig att spara många sköna energikronor.

Sundolitt Luftspaltskiva är konturskuren och skapar den nödvändiga luftspalten mellan undertak och innertak vid inredning av vindsutrymme. Skivan är värmeisolerande och den är lätt att hantera och montera.

sundolitt cellplast, isolering, luftspaltskiva

Isolering av vindsbjälklag

  1. Kontrollera om det finns några skador, ex. genomträngande fukt, i undertaket. Ta reda på orsaken och åtgärda skadorna.

  2. Luftspaltskivan sätts på plats mellan takstolarna med hjälp av reglar som fästs mot takstolarna.

  3. Luftspaltskivan ansluts mot befintligt vindskydd.

  4. Under luftspaltskivan monteras isolering, ångspärr och undertak.