Skapa ett varmt och tryggt parkettgolv

Lägg Sundolitt MX under trägolvet och få ett skönt golv med hög komfort.

"Flytande" trägolv är eldprovet för en isolerskiva av EPS-cellplast. För att trägolvet inte ska svikta eller lossna i fogarna krävs en hårdare typ av cellplastisolering.

Sundolitt MX är en skiva som är tillverkad i högre densitet som tål mycket höga belastningar (upp till 20 ton/kvm!) utan att deformeras. Varken Steinway-flyglar eller vassa skoklackar är något problem med Sundolitt MX under trägolvet. Samtidigt får du ett skönt golv med hög komfort.

sundolitt mx parkett, golvmellanlägg, eps, cellplast


Så här isolerar du med Sundolitt MX
Se till att underlaget är fast. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta (eller liknande mjuka material).

  1. Lägg ut en ångspärr (minst 0,20 mm alkalibeständig polyetenfolie). Den ska täcka hela betongplattan och helst också ligga under syllar. Behandla plastfolien varsamt så att den inte skadas.

  2. Lägg första raden Sundolitt MX längs väggen.

  3. Lägg ut rad för rad. Förskjut skarvarna i förhållande till varandra. Se till att du får en tät isolering utan köldbryggor.

  4. Vid behov, forma skivorna med en vanlig handsåg eller liknande.

  5. Vid 6-14 mm tjock golvbeläggning: Täck isoleringen med spånskiva (minst 10 mm tjock) och lägg ut golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Vid minst 14 mm tjock golvbeläggning: Lägg ut golvbeläggningen tvärs över isolerskivorna enligt tillverkarens anvisningar.