Markisolering som förhindrar tjälskador

Med Sundolitt markisolering minskar du risken för tjälskador. Sundolitt XPS markisolering är en effektiv tjälsiolering som är smidig att hantera.

Tjälisolera och markisolera med Sundolitt XPS

 
Mest utsatt för tjälskador är garageuppfarter, uteplatser, utvändiga trappor och andra ytor som hålls snöfria om vintern. Genom att markisolera det vill säga, gräva ner Sundolitt XPS-skiva isolerar du den varma jorden från den kalla luften och minskar risken för sättningar och frostproblem.

 

 

 
Markisolering från Sundolitt
 
 
Isolering av garageinfart/uteplats
  1. Gräv bort jorden. Djupet ska vara ca 500 mm.

  2. Lägg 50-100 mm sand eller grus på schaktbotten. Jämna till.

  3. Markisolera genom att lägga ut Sundolitt Isolerskiva. Skivorna ska ligga tätt och gärna gå en bit utanför själva infarten/uteplatsen (s k utkragning) för att hindra tjälen tränga in under isoleringen.

  4. Återfyll med grusmaterial som packas väl på isolerskivorna.

  5. Täck grusbädden med en fiberduk, lägg på ca 50 mm sand. Lägg ut plattorna.