Bygg ditt hus på en grund från Sundolitt

 

Bygg ditt hus med en grundlösning från Sundolitt


Vill du vara säker på att ditt hus byggs på en välisolerad och fuktsäker grund, bör du titta närmare på Sundolitts grundlösningar. Grunderna är enkla att bygga, ger ett komfortabelt inomhusklimat och sänker energiförbrukningen – särskilt i kombination med golvvärme.
 
isolerskiva, fibercement, kantbalk, cellplast, U+ element, L-element, grundelement

Isolering av grunden

1.    Schakta av underlaget och dränera enligt anvisningarna ( 100 mm stenflis/drängrus).
 
2.    Avväg rör eller ribbor i exakt höjdnivå 300/400 mm under färdigt golv. Dra av med rätskiva och kontrollera
       med instrument (laser).
 
3.    Börja med att ställa ut hörnelementen.
 
4.    Ställ ut L-elementen efter grundens ytterkant. Lås elementen först med spikbleck och sedan med kilar.
 
5.    Lägg ut första skiktet Sundolitt grundskiva på schaktbotten.
 
6.    Lägg ut andra och tredje skiktet. Sundolitt Grundskiva med förskjutna skarvar. Lås skivorna med plastspik.
       (hullingar)
 
7.    Montera underkantsarmeringen med hjälp av plastdistanser.
 
8.    Montera ev. golvvärmerör enligt anvisningar.
 
9.    Montera armeringsmattan på distanser ( minst 3 distanser/kvm). Överlappa minst en ruta.
 
10.  Montera eventuellt överkantsarmering i kantbalken. Naja i armeringsmattan enligt ritning.
 
11.  Motfyll mot utsidan så att elementen står stabilt. Gjut grunden med betong.