Isolera golvet med Sundolitt Grundskiva

För att åtgärda kalla och hårda betonggolv kan man tilläggsisolera med Sundolitt Grundskiva.

Mer än så behövs inte för att få ett bra golvklimat

Förbättra komforten med Sundolitt Grundskiva


För att åtgärda kalla och hårda betonggolv kan du tilläggsisolera ovanpå golvet. Med Sundolitt Grundskiva förbättras komforten samtidigt som golvet genom sin inbyggda svikt blir behagligare att gå på. Dessutom blir det varmare om fötterna. Sundolitt Grundskiva är också ett enkelt sätt att få bättre inomhusklimat i källaren.

sundolitt mx parkett, stegljudsskva


Så här bygger du ditt nya golv med Sundolitt Grundskiva

1 Se till att underlaget är fast. Ta bort golvlister och eventuellt heltäckningsmatta (eller liknande mjuka material).

2 Om underlaget är betong läggs en 0,20 mm alkalibeständig polyetenfolie (ångspärr) ut. Underlaget ska vara väl rengjort. Ångspärren ska täcka hela betongplattan och helst också ligga under syllar. Behandla plastfolien varsamt så att den inte skadas.

3 Lägg ut Sundolitt Grundskiva. Förskjut skarvarna i förhållande till varandra. Golvet ska vara "flytande! och behöver inte limmas eller förankras på något annat sätt. Se bara till att det är någorlunda tätt i skarvarna.

4 Vid behov, forma skivorna med en vanlig handsåg eller liknande.

5 Täck isolerigen med 22 mm spånskiva.

6 Lägg ev. ut Sundolitt Golvmellanlägg (tar bort ev. "golvknarr").

7 Montera den nya golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar.